Hranice krajská v katastru nemovitostí

Řešení v katastru nemovitostí České republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích.

Řešení v katastri nehnuteľností Slovenské republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích.