Hranice státní v katastru nemovitostí

Řešení v katastru nemovitostí České republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích. Umísťuje se především u trojmezí a u hlavních lomových bodů.

Řešení v katastri nehnuteľností Slovenské republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích.