Hřbitov v katastru nemovitostí

Řešení v katastru nemovitostí České republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích. Umisťuje se pokud možno do středu parcely a nad parcelní číslo.

Řešení v katastri nehnuteľností Slovenské republiky

Kreslí se ve všech dokumentacích.