Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - V v katastru nemovitostí

Řešení v katastru nemovitostí České republiky

V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.

Řešení v katastri nehnuteľností Slovenské republiky

V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.