Vodojem

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží především k akumulaci vody, k vyrovnání rozdílu mezi přítokem vody ze zdroje a odběrem uživateli, ke vzniku potřebného tlaku v síti a k vytvoření zásob vody pro případy požárů apod. Mají různou velikost i podobu.

Číslo znaku: 8.13

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obrys vodojemu nebo střed průniku vodojemu se zemí, podle možností výsledné mapy.


Zakreslení do mapy

Zaměřená hranice se zakreslí do mapy a do středu se umístí popis. Pokud nelze popis vepsat do středu, umístí se napravo nebo nalevo od obrysu. Pokud nelze na mapě zobrazit obrys, vloží se do zaměřeného bodu spojení znaků 4.11 a 8.13.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*