Skály

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Výškopis

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Jedná se o skalnatou horninu navršenou na zemském povrchu, může být rozsáhlých rozměrů, ale také to může být osamělé skalisko.

Číslo znaku: 9.19

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod plochy, na které jsou skály.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřené plochy se umístí znak. Pokud tato plocha netvoří samostatnou parcelu, označí se její obrys znakem 2.21 (hranice pohyblivá). Znak 9.19 se kreslí černě, ale v mapách s výškopisem se vykreslí hnědě.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*