Pastvina

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Druhy pozemků a způsoby užívání

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Pozemek s převážně nízkým vegetačním pokryvem, který slouží jako zdroj potravy především pro hospodářská zvířata. Patří sem i pastevní výběhy.

Číslo znaku: 3.07

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku, především její lomové body.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak, pokud je oblast rozlehlá, může se znak umístit vícekrát. U parcel do jejichž obvodu by se znak nevešel se umístí znak vedle této parcely a opatří se šipkou. Pokud se jedná o pastevní výběh, ke znaku se připíše "výběh".


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*