Lesní půda s kosodřevinou

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Druhy pozemků a způsoby užívání

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Lesní půda převážně pokrytá kosodřevinou, která se také nazývá borovice kleč. Jedná se o keř až 2 m vysoký, kmeny má zakřivené, položené a na konci vystoupavé. Vyskytuje se převážně ve vyšších nadmořských výškách.

Číslo znaku: 3.12

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku, především její lomové body.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak, pokud je oblast rozlehlá, může se znak umístit vícekrát. U parcel do jejichž obvodu by se znak nevešel se umístí znak vedle této parcely a opatří se šipkou.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*