Nádvoří, dvůr

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Nádvoří či dvůr je nezastavěné a nezastřešené volné prostranství náležející k budově. Jedná se o nezastavěnou část stavební parcely.

Číslo znaku: 4.06

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod pomocí jeho významných lomových bodů.


Zakreslení do mapy

Znak se vykreslí do středu zaměřeného obvodu a pokud netvoří samostatnou parcelu připojí se k příslušné budově slučkou (znak 2.18). Kreslí se pouze v náčrtech.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*