Bod osazený kovovou trubkou

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Body bodových polí a ostatní body

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Trvale stabilizovaný bod pomocí kovové trubky.

Číslo znaku: 1.08

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed průniku trubky se zemí.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží do zaměřeného bodu středem kružnice. Znak se kombinuje se znakem 1.01 a kreslí se červeně a bez tečky. Kreslí se pouze v náčrtech.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*