Jednotlivý strom

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Druhy pozemků a způsoby užívání

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Samostatně stojící strom nebo významný či památný strom.

Číslo znaku: 3.13

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed kmene stromu.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží středem do zaměřeného bodu. Znak lze doplnit hodnotami průřezu kmene a výšky stromu, popř. i šířky koruny a druhem stromu. Pokud je strom chráněný, přidá se zkratka "chrán.". Př.: D 0,6/12 6 = dub, průřez 0,60 m, výška 12 m, šířka koruny 6 m


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*