Nemovitá kulturní památka

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Druhy pozemků a způsoby užívání

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Významné nemovitosti, které jsou vedeny v seznamu Národního památkového ústavu. Jsou to především hrady, zámky a jiné historicky významné budovy.

Číslo znaku: 3.18

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se hranice tohoto druhu pozemku nebo obvod budovy.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak. Pokud nelze znak umístit do středu obrysu, označí se zkratkou "chrán.".


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*