Průmět okraje střešního pláště

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Jedná se o způsob označení bodovy na mapě, je to půdorysný průmět střechy na zem.

Číslo znaku: 4.01

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se místo průmětu střešního pláště na zem podél celé budovy. Zaměřuje se především u větších střešních přesahů kvůli nadzemnímu vedení nebo další zástavbě.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřených bodů se vloží linie a kolmo k ní se přidá znak 4.01.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*