Synagoga

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží pro židovské obřady.

Číslo znaku: 4.10

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod budovy.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*