Boží muka (předmět malého rozsahu)

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Objekty malého rozsahu církevního významu, připomínají mučení Krista.

Číslo znaku: 4.12

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se středem, pokud by byl zobrazitelný na mapě, zaměří se obvod.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Pokud se zaměří středem označí se zkratkou "chrán." a do bodu se umístí znak č. 4.11 (střed předmětu malého rozsahu), pokud by byl obvod zobrazitelný na mapě, znak se umístí do jeho středu zaměřeného obvodu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*