Lávka, most

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k přechodu přes vodní toky, silnice, železniční koleje nebo jinak nepřekonatelné překážky.

Číslo znaku: 4.20

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod, začátek a konec lávky. Pokud není šířka zobrazitelná na mapě, zaměří se jen osa lávky.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zakreslí se obrysovou čarou se schematickým znázorněním začátku a konce lávky. Pokud není šířka zobrazitelná na mapě, zakreslí se jen osa lávky. Vodní tok pod lávkou se kreslí jako hranice shora neviditelná (znak 2.20), silnice se kreslí až k mostu, koleje i přes znak mostu. V sídlištích se udává název mostu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*