Zpevněný a upravený svah

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Svah může být upraven dlažbou, zdivem, deskami apod.

Číslo znaku: 4.21

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh svahu na spodní a vrchní části.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Kratší čárky se kreslí na vrchní straně svahu a směřují ke spodní části. Pokud se jedná o přírodní svah kreslí se hnědě, uměle vytvořené a upravené svahy se kreslí černě.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*