Ohradní zeď

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám. Je vytvořen z betonu, cihel či kamenů.

Číslo znaku: 2.16, 2.17

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body.


Zakreslení do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak pomocí přímé spojnice. Značka druhu pozemku směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*