Výměník výhybky

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Je umístěn v místě, kde se dráhy setkávají nebo rozcházejí. Umožňuje změnit směr drážního vozidla potřebným směrem.

Číslo znaku: 5.08

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se místo umístění výhybky.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak kolmo k ose železnice.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*