Zarážedlo

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k nouzovému zastavení nebo zbrzdění drážního vozidla na konci dráhy.

Číslo znaku: 5.13

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed, který je totožný s koncem osy koleje.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí střed znaku kolmo k liniovému znaku osy koleje.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*