Světelné návěstidlo

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Je umístěn u trati, slouží k signalizaci a k předávání pokynů při jízdě pomocí různých barevných kombinací.

Číslo znaku: 5.16

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– podél prvku
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed sloupku, na kterém je návěstidlo umístěné.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak, který je sklopen vodorovně s linií osy ve směru jízdy, pro který je platná.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*