Výstražný kříž a světelné zařízení - železniční

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Výstražné zařízení na železničních přejezdech. Upozorňuje řidiče pomocí světel na projíždějící vlak.

Číslo znaku: 5.18

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– podél prvku
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed sloupku, na kterém je výstražná signalizace umístěna.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí mapový znak a sklopí se směrem podél zakreslené osy železnice.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*