Visutá lanová dráha

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Nekolejová dráha, sedačky či kabinky jsou zavěšené na lanu. Slouží nejčastěji turistům, k dopravě nebo jako lyžařský vlek.

Číslo znaku: 5.21

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh lanové dráhy, především její lomové body, tedy stožáry.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak. Pokud se zaměřuje trvalý lyžařský vlek, vyznačí se do mapy popis "Lyžařský vlek". Nosné stožáry se vyznačí značkou stožáru 6.01 nebo 6.02 a půloblouček se umístí mezi stožáry.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*