Pozemní lanová dráha

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Kolejová dráha, vozidlo je poháněno pomocí tažných lan. Slouží k dopravě při překonávání větších převýšení.

Číslo znaku: 5.22

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh dráhy v místě osy kolejnic.


Zakreslení do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*