Dopravník

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k dopravě materiálu nebo zboží, většinou je v nepřetržitém pohybu, existuje několik druhů - na fotografii je tzv. pásový dopravník. Může být nadzemní (min. 2 m nad terénem), pozemní a podzemní.

Číslo znaku: 5.23

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se osa dopravníku, především jeho lomové body.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměřená osa se vyznačí příslušnou čarou a do ní se vloží mapový znak, směr šipky vyjadřuje převažující směr dopravy. Nadzemní - tlustá čára 0.16, pozemní - tlustá čára 0.01, podzemní - tlustá


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*