Zastávka veřejné dopravy

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží pro nástup a výstup z vozidel městské hromadné dopravy. Je označena cedulí s názvem zastávky.

Číslo znaku: 5.24

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed sloupku, na kterém je umístěna cedule.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí střed patky znaku.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*