Místní tabule

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Tabule s informacemi o obci a dění v ní, většinou bývá umístěna blízko obecního úřadu nebo blízko náměstí.

Číslo znaku: 5.26

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se středy obou sloupků, pomocí kterých je tabule připevněna k zemi.Pokud nelze tabuli vzhledem k měřítku mapy zobrazit ve skutečné velikosti, zaměří se střed tabule (průmět na zem).


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřených bodů se umístí znaky a spojí se linií. Pokud nelze tabuli vzhledem k měřítku mapy zobrazit podle skutečnosti, vloží se znak středem patky do zaměřeného bodu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*