Svodidlo

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Bezpečnostní zařízení u okrajů pozemních komunikací, především v místech, kde na silnici navazuje sráz.

Číslo znaku: 5.29

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh svodidla, především v lomových bodech.


Zakreslení do mapy

Mezi zaměřené body se vloží linie znaku. Čárky směřují vně vozovky.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*