Pomocný měřický bod

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Body bodových polí a ostatní body

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Bod označen dočasným nebo trvalým způsobem, který slouží k dalšímu měření. Tyto body lze označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, vyrytým křížkem apod.

Číslo znaku: 1.07

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se přímo bod daný stabilizací.


Zakreslení do mapy

Znak se zakreslí středem do zaměřeného bodu. Kreslí se pouze v náčrtech, a to červeně. V případě potřeby se kreslí i v účelových mapách, a to černě. Pro přehlednost se může v náčrtu doplnit znakem 1.08 (bod osazený kovovou trubkou) nebo 1.09 (jednoznačně identifikovatelný bod).


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*