Nástěnná konzole

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k upevnění drátů nadzemního vedení ke stavebnímu objektu a k rozvodu tohoto vedení do více směrů.

Číslo znaku: 6.03

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii

Zaměření v terénu

Zaměří se průmět umístění konzole na objektu na zem, její pata u objektu.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí znak. Znak je umístěn kolmo ke stěně objektu, ke které přiléhá širší stranou.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*