Osa nadzemního vedení

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Označuje jakékoli vedení, které je nad zemí.

Číslo znaku: 6.05

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh osy vedení, resp. jeho průmět na terén, především lomové body.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží linie 6.05. Linie se doplní znakem druhu vedení, stožáry, šachtami atd. Může se také barevně rozlišit podle druhu vedení. Pokud nelze zobrazit všechna vedení vedle sebe, zakreslí se krajní osy, znak druhu vedení se umístí do os u stejného druhu nebo mezi osy u jiných druhů, mezi osy se také přidá počet vedení. Vedení z jednoho stožáru se zobrazí jednou osou.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*