Hydrant podzemní

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Používá se především pro protipožární ochranu, slouží k odběru vody, především tam, kde není problém s jeho nalezením. Kde by mohl být problém s nalezením, doplňuje se sloupkem s nápisem "Hydrant".

Číslo znaku: 6.13

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed hydrantu na zemi a případně také průnik vyhledávacího sloupku se zemí.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného středu hydrantu se umístí znak. Pokud je přidán také vyhledávací sloupek, vloží se do jeho zaměřeného středu znak 4.11 (předmět malého rozsahu).


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*