Šoupátko - plynovodní

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k regulaci průtoku plynu v potrubí tak, že se posouvá kolmým směrem k potrubí.

Číslo znaku: 6.14

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed poklopu.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží střed znaku.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*