Hranice vlastnická, druhu pozemku

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Hranice mezi pozemky různých vlastníků, různých uživatelů nebo různých druhů pozemků.

Číslo znaku: 2.19

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice, především její lomové body.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak. Používá se všude, kde není jiný druh hranice, např. plot, shora neviditelná hranice,…


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*