Kanalizační šachta

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k propojení přípojek z různých směrů, ke kontrole a údržbě kanalizačního potrubí.

Číslo znaku: 6.20

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed poklopu.U map s výškopisem se zaměří výška poklopu a dno ústí potrubí. Pokud sem neústí žádné potrubí, zaměří se střed dna šachty, u spadlišť se zaměří výška vtokového a výtokového ústí potrubí.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí střed znaku. Výška poklopu a dna ústí potrubí se uvede do závorky ve směru potrubí. Horní kóta se uvádí v barvě výškopisu, ostatní černě.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*