Vpusť

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Umožňuje vtok vody do dešťové kanalizace, slouží tak k odvodu přebytečné vody z daného území.

Číslo znaku: 6.30

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed poklopu.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí střed znaku. Znak se orientuje zpravidla rovnoběžně s osou komunikace, u které se nachází, mimo komunikaci se orientuje rovnoběžně s dolním okrajem mapy.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*