Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k rozvodu zemního plynu, rozlišuje se několik druhů podle tlaku. Pokud nelze určit druh vedení, použijeme potrubí bez rozlišení tlaku.

Číslo znaku: 6.32

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběhy os všech potrubí, popřípadě osy krajních vedení nebo hlavní osa všech vedení, podle možností zobrazení na mapě.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit žlutou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se znak vloží do obou os, u odlišného druhu se znaky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*