Primární teplovodní rozvod

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Potrubí, které rozvádí teplou vodu do centrál nebo přímo do objektů, navazuje na něj sekundární potrubí, které teplou vodu rozvádí dále do objektů či po objektu. Nachází se často poblíž silnic, aby bylo dobře dostupné.

Číslo znaku: 6.52

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběhy os všech potrubí, popřípadě osy krajních potrubí nebo hlavní osa všech potrubí, podle možností zobrazení na mapě.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit červenou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se znak vloží do obou os, u odlišného druhu se znaky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*