Sekundární rozvod tepla

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Potrubí rozvádějící teplou vodu, navazuje na primární teplovody, rozvádí vodu z centrál do jednotlivých objektů.

Číslo znaku: 6.55

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběhy os všech potrubí, popřípadě osy krajních vedení nebo hlavní osa všech vedení.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží do příslušné linie podle druhu vedení (nadzemní-6.05, podzemní-6.06). Zobrazují se vždy všechna vedení vedle sebe zobrazením jejich osy, může se vyznačit červenou barvou. Pokud nelze zobrazit všechna vedení, vyznačí se jen krajní vedení, u stejného druhu se znak vloží do obou os, u odlišného druhu se znaky vloží mezi osy, mezi osy se může také uvést počet vedení číslem.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*