Venkovní svítidlo na objektu

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Lampa sloužící k osvětlení veřejného prostranství, která je umístěná na nějakém objektu.

Číslo znaku: 6.56

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed připevnění lampy k objektu, respektive jeho průmět na terén.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Znak se umístí do zaměřeného bodu kolmo k linii objektu, na kterém je umístěna.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*