Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - V

Číslo znaku: 6.62
dle ČSN 01 3411

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh vedení, především jeho lomové body, tedy stožáry.


Kategorie:
Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k přenosu elektrické energie o sdruženém napětí 110 kV z uzlových transformoven (např.elektrárny) do běžných transformoven. Vedení může být nadzemní i podzemní.

Zakreslení do mapy

Mezi zaměřené body se vloží odpovídající linie (podzemní nebo nadzemní vedení) a do ní se vloží znak druhu vedení. Tento druh vedení lze kreslit do mapy červenofialovou barvou. Platí zde stejná pravidla pro zobrazování v mapě jako pro podzemní (6.06) a nadzemní (6.05) vedení.


Řešení v katastru nemovitostí ČR

V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.

Řešení v katastri nehnuteľností SR

V dokumentacích pro KN se nevyznačuje.