Spínací stanice

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží pro rozvod elektrické energie o stejném napětí. Bývá umístěna na odlehlých a opuštěných místech nebo v blízkosti elektráren, u transformačních stanic, u různých terminálů či velkých staveb.

Číslo znaku: 6.65

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod celého prostoru spínací stanice.


Zakreslení do mapy

Do zaměřených bodů se vloží obrysová čára a označí se popisem. Není-li druh předmětu zřejmý z kresby nebo popisu nebo pokud nelze popis umístit vzhledem k rozměrům předmětu na mapě, vykreslí se uvnitř obrysu znak 6.65.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*