Rozdělovací skříň venkovního silového vedení

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k rozvedení NN sítě od transformátoru do všech směrů k odběratelům.

Číslo znaku: 6.66

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed skříně. Pokud lze zakreslit skříň podle skutečnosti, zaměří se její obvod.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného středu se umístí střed znaku, který se orientuje podle orientace skříně v terénu. Znak se může doplnit popisem. Pokud lze zakreslit skříň podle skutečnosti, zaměří se její obvod, ten se zakreslí do mapy a doplní se popisem.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*