Transformační stanice

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k transformaci energie na jiné napětí a k její distribuci. Umisťuje se většinou na volných prostranstvích.

Číslo znaku: 6.67

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se střed stanice.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí střed znaku, který se orientuje podle orientace stanice v terénu. Znak se může doplnit popisem.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*