Rozhlasový reproduktor na stožáru

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Umisťuje se v obcích a městech a přispívá k informovanosti občanů o dění v obci.

Číslo znaku: 6.79

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii

Zaměření v terénu

Zaměří se střed průniku sloupku s terénem.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*