Lom

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Lom je povrchový důl, který slouží k těžbě různých stavebních materiálů a nerostných surovin. Po ukončení těžby bývá lom většinou částečně zavezen nebo zaplaven a vzniká tak umělé jezero.

Číslo znaku: 7.04

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se hranice lomu především jeho lomové body.


Zakreslení do mapy

Do zaměřených bodů se vloží linie tvořící obrysovou čáru. Ke znaku se doplní druh těžby nebo název lomu a znak se umístí do středu obrysu nad nebo pod popis.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*