Pramen

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch.

Číslo znaku: 8.01

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se místo, kde vyvěrá pramen ze země.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak středem kružnice, vlnovka se kreslí ve směru toku. Pokud se jedná o léčivý pramen, doplní se zkratka "chrán.", může se uvést také název zdroje.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*