Vodní tok

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Jedná se o vodní útvar ohraničený korytem s levým a pravým břehem. Může být přírodní i vytvořený uměle, na zemském povrchu i pod ním.

Číslo znaku: 8.02

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– podél prvku

Zaměření v terénu

Zaměří se vlastnická hranice, břehová čára, popř. ještě hranice hladiny vody. Pokud nelze tyto hraniční čáry do mapy zobrazit, zaměří se tok osou.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží příslušné linie. Pokud nelze jednotlivé hraniční čáry do mapy zobrazit, kreslí se tok jednou čarou. Šipka se vloží do osy toku ve směru toku, pokud to nelze, umístí se rovnoběžně s hraniční čárou ve vzdálenosti 1,5 mm na mapě. U plavebních kanálů a náhonů se připíše "plavební kanál", "náhon".


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*