Vodní nádrž

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Prostor, který slouží k dlouhodobému zadržování vody, vzniká přirozeným způsobem (jezera) nebo uměle (přehrady). Slouží jako zásobárna vody, ochrana před povodněmi, zdroj energie, dopravní trasy, rekreační oblast, …

Číslo znaku: 8.03

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh vlastnické hranice nádrže. Pokud to dovolí měřítko výsledné mapy, zaměří se také hranice odpovídající hladině vody ke dni měření


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zakreslí se hranice mezi odpovídající zaměřené body. nak se vloží do středu plochy. U výškopisných map se připíše ke hranici vodní hladiny její nadmořská výška a označí se znakem 9.14.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*