Suchý příkop

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Podélná prohlubeň přírodně i uměle vytvořená. Může sloužit k odvedení přebytečné vody nebo k obraně (u hradů) apod.

Číslo znaku: 8.07

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– podél prvku
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se obrys příkopu nebo jeho osa.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se zakreslí obrys příkopu a do středu se umístí šipka ve směru sklonu. Pokud nelze obrys zobrazit, zakreslí se osa příkopu a šipka se umístí vedle osy. Do mapy se zakreslují jen příkopy mimo komunikace. Na výškopisných mapách se po každých 50 až 100 mm připíše relativní hloubka příkopu vůči okolí, hloubky menší než 0,3 m se neuvádí.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*